دانلود رمان زندگی آذر  از طاهره نیرومند

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زندگی آذر pdf از طاهره نیرومند با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان طاهره نیرومند مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان زندگی آذر

این رمان براساس زندگی واقعی نوشتـه شـده .

درباره ی دختری به اسم آذر که قربانی اشتباهی که پدرش در گذشتـه در حق خـواهرش انجام داده مـیشـه

او مهره بازی کسی مـیشـه که عاشقش شـده ولی مـیون راه متـوجه مـیشـه که

یک بازیچه بیش نبوده،و با پسری نامزد مـیکنه که از کوچکی ازش مـیترسیـده ،

یک ماه از نامزدیش مـیگذره ویک سفر خانوادگی پیش مـیاد .

که داخل مسیر کوهستانی تصادف رخ مـیـده وآذر ناپدیـد مـیشود .

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تب آغوش سرد طاهره نیرومند

قسمت اول رمان زندگی آذر

درحال سر کشیـدن بطری اب بودم، که صدای مامانم امدگفت: دختر مـگـه

صدباربهت نگفتم اینجوری اب سرنکش !؟ تـو اصال این موقع صبح کجارفتـه

بودی!؟؟ بطری اب گذاشتم تـو یخچال گفتم:مادر من چرااین همه حرص

مـیخـوری قربون اون چشات بشم، رفتـه بودم پارک سر کوچه کمـی قدم زدم

دوتا نون بربری هم گرفتم بفرمایـد اینم نون تازه هنوز داشتم برای مامانم

تـوضیح مـیـدادم که بابام وارد اشپزخـونه شـد گفت: سالم قندعسلم خـوبی

دخترم،باز سحر خیز شـدی این خـونه رو باشیطونیات به صدا دراوردی!؟؟ .

همـین جور که صندلی عقب مـیکشیـد ب*و*سه ای بر پیشانیم زد منم گونه اش

ب*و*سیـدم نشست روی صندلی که صدام در امد گفتم: بابا جونم صبحت

بخیر شماها مـگـه نمـیـدونستیـد از امروزبه بعد با زهرا مـیریم کتابخانه واسه

کنکور درس بخـونیم مامانم که درحال چای ریختن بودگفت: اذر

مـیـدونم ولی دخترم مطمنی مـیخـوای دوباره کنکور شرکت کنی!؟.منم صندلی

عقب کشیـدم نشستم گفتم: اره مامان این دفعه را حتما موفق مـیشم بابام یه

دونه لقمه نون پنیر داد دستم گفت بخـور عشق بابا مـیـدونم که موفق مـیشی

بالخره صبحونه ام تموم کردم بابام که رفت سرکـار.مامان درحال جمع

کردن مـیز

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دکمه بازگشت به بالا