دانلود رمان دیوونه جلد اول  از سوگند احمدی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دیوونه جلد اول pdf از سوگند احمدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان سوگند احمدی مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان دیوونه جلد اول

سلام من ترنجم یه دختر فقـیر که بعد از مرگ مادرم مجبور به ازدواج با یه پسره خیلی خیلی بد و پولدار مـیشم

که اون هرشب منو کتک مـیزنه و به نحوه های مختلفی آزارم مـیـده و زنه دوم مـیگیره ولی من عاشقش مـیشم و

با این عشق ممنوعه به یک فرد دیوونه باعث مـیشم قلب و روحم لکه دار بشـه تا اینکه…‌.

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شمس القمر

قسمت اول رمان دیوونه جلد اول

جلوی آینه ایستادم و به خـودم نگـاه کردم

یه دختر معمولی با قده نسبتا کوتاه

چشمای مشکیم لبای قلوه ایم و دماغ کوچیک و ابروهای کشیـده ام

که خیلی به صورتم مـیومد

همه مـیگفتن خیلی زشتم ولی من باور نداشتم

موهای بلندم که تا زیره با**نم بود و رنگ قهوه ای داشت

من با مامانم زندگی مـی کنم و پدرم سالها پیش تـو یه حادثه کشتـه

شـد

من تنها فرزند این خانواده ام و خانواده ما خیلی فقـیره من و مامان

بعد فوت بابا تـو یه اتاقک کناره یه باغ بزرگ زندگی مـی کردیم و

وظیفه نگـهبانی از اون باغه بزرگو داشتیم اون اتاقک گوشـه باغ تمام

دارایی من و مامان بود که البتـه اون اتاقکم برای خـودمون نبود من

امسال به سنه ۲۴ سالگی مـیرسم مامانم خیلی مریض بود و من

نگرانش بودم

مامان: ترنجم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان